فعال سازی قفل

پس از نصب برنامه و بعد از یک یا چند مرتبه اجرا، نرم افزار از شما می خواهد که برای اجرای همیشگی، کد فعال سازی برنامه را دریافت کنید.
برای دریافت کد فعال سازی به روش ذیل می توانید عمل نمایید:

  • فعال سازی از طریق پیام کوتاه

  •  جهت دریافت کد فعال سازی از طریق پیام کوتاه اینجا را کلیک نمایید 

  • فعال سازی از طریق تلفن گویا

  • در این روش پس از تماس با شماره تلفن ذيل مطابق دستور العمل اپراتور، کد فعال سازی خود را دریافت می نمایید. برای مشاهده جزییات بیشتر در این خصوص اینجا را کلیک نمایید.

    شماره تلفن گویا            88530750 ( 21-98+ )